MULTIOBUS LEGT DE FOCUS OP GROENE ENERGIE

Binnen de sector van het personenvervoer is het duidelijk dat de vergroening van de voertuigen onomkeerbaar is.

Onze MULTIOBUS-vloot, telt meer dan 100 autobussen, een 10-tal schoolbussen en 12 autocars. Jaarlijks rijden wij ongeveer 8.000.000 km’s wat overéénkomt met 200 keer rond de aarde. Door de extra groene inspanningen die wij als groep leveren, wordt het personenvervoer in Vlaams-Brabant nog milieuvriendelijker en duurzamer.

MULTIOBUS wil voortrekker zijn van een emissievrij personenvervoer. Daarom voorzien wij investeringen in groene energie door extra zonnepanelen te plaatsen. De opgewekte zonne-energie kan tijdelijk opgeslagen worden in vaste batterijen (powerpacks) om op die manier onze autobusvloot te laden met 100% groene stroom.

100% elektrische lijnbus van Multiobus

De voordelen van elektrisch busvervoer zijn immers duidelijk: lagere verbruiks- en onderhoudskost, minder uitstoot (fijn stof, CO², … daalt) en tot 3x stiller door de afwezigheid van een dieselmotor… kortom geen CO2, geen NOX, geen fijn stof!

Sinds mei 2021 versterken 10 nieuwe 100% elektrische bussen onze vloot.

Als partner van De Lijn willen wij hiermee aantonen dat het perfect mogelijk is om Zero Emissie bussen – bussen zonder uitstoot van schadelijke stoffen – in te zetten in Vlaanderen.

Ebusco 100% elektrische autobussen

Met onze 12 elektrische bussen (de 10 nieuwe Ebusco bussen en de 2 elektrische bussen waarover we al bijna 3 jaar beschikken) rijden wij vanaf het voorjaar van 2021 rond in het Hageland en in het oosten van Vlaams Brabant. Hiermee tonen wij de weg om het personenvervoer in België en in Vlaanderen te vergroenen. Bekijk hier ons reeds afgelegde traject naar ‘vergroening’.

Dankzij de inzet van deze bussen en de inspanningen van al onze medewerkers in deze nieuwe technologie, leveren wij een belangrijke bijdrage aan de uitdagende klimaatdoelstellingen die Europa aan België heeft opgelegd. Tegen 2030 moet de CO2-uitstoot met 35 procent verminderen ten opzichte van 2005. Wij hebben de ambitie om in 2025 30% emissievrij te rijden. Wij zijn goed op weg om deze eerste doelstelling te behalen. Tegen 2035 zal 100% van het (geregeld) personenvervoer elektrisch of zero emissie worden.

Meer weten over elektrische mobiliteit binnen MULTIOBUS? Klik dan hier.

 

met steun van

KLIMAAT- DOELSTELLING 2030:

35% MINDER UITLAATGASSEN!

Levering elektrische autobussen Ebusco

MULTIOBUS INVESTEERT VOORTDUREND

IN GROENE ENERGIE.

Op termijn willen wij onze ganse vloot “vergroenen” en een voortrekker zijn van een emissievrij milieuvriendelijk personenvervoer!