WAGENPARK AUTObussen
MULTIOBUS legt de FOCUS OP vergroening

Voor geregeld vervoer telt de MULTIOBUS-vloot meer dan 100 autobussen. Jaarlijks rijden wij ongeveer 8.000.000 km’s, wat overéénkomt met 200 keer rond de aarde. MULTIOBUS wil voortrekker zijn van een emissievrij personenvervoer en investeert daarom in het elektrificeren van de ganse autobus-vloot. De voordelen van elektrisch busvervoer zijn immers duidelijk: lagere verbruiks- en onderhoudskost, minder uitstoot (fijn stof, CO², … daalt) en tot 3x stiller door de afwezigheid van een dieselmotor… kortom geen CO2, geen NOX, geen fijn stof!

 

Elektrische Autobussen

Hybride Citaro Autobussen